Åderbråck

Åderbråck är vi specialister på! Det kan vara en frustrerande känsla att se åderbråck på sin kropp, oavsett varför de hamnat där. Vi är medvetna om detta problem och finns här för att minska er frustrationen och helt enkelt lösa problemet åt er! Våra läkare är väldigt erfarna och framförallt specialister på detta. Vi vill att ni ska känna er i trygga med oss som klinik, vill ni läsa mer ingående om våra anställda så kan ni trycka här.

Benägenheten att utveckla åderbråck är ärftlig och sjukdomen kan förekomma hos män och kvinnor. Åderbråck uppstår genom förhöjt tryck i den venösa cirkulationen som återtransporterar syrefattigt blod från benen till hjärtat. Den bakomliggande orsaken är skador i venkärlens klaffar som normalt förhindrar blodet från att rinna nedåt. Orsaken är fortfarande okänd men upp till 30% av alla vuxna lider av åderbråck. Åderbråck kan synas som stora vidgade vener i underhuden men även som mindre spindelnätliknande kärlområden (ådernät).

Hos de flesta patienter uppstår sjukdomen i en av två ytliga huvudstammar – den som löper från inre fotknölen till ljumsken (vena saphena magna) eller den som löper på baksidan av underbenet (vena saphena parva). I båda fallen är de synliga åderbråcken oftast lokaliserade till underbenet. I enstaka fall kan orsaken vara skada på djupa vener efter genomgången blodpropp (djup ventrombos).

För de flesta är sjukdomen endast kosmetiskt besvärande men lindriga symptom så som tyngdkänsla, bensvullnad och klåda är vanliga. Obehandlade åderbråck kan med tiden leda till bestående hudförändringar och i vissa fall till svårläkta bensår. Eftersom sjukdomen är mycket vanlig och i flesta fall helt ofarlig behandlas endast patienter med hudförändringar eller bensår inom den offentliga sjukvården.

Endast ytliga vener kan behandlas framgångsrikt och därför är kartläggning av underliggande orsak med ultraljud av stor vikt för att uppnå bästa resultat.

Om dina åderbråck besvärar dig rekommenderar vi att du besöker oss för en konsultation.