Så går det till

  • Vid första konsultationen blir du undersökt av läkare för att bekräfta diagnosen.
  • Om dina besvär beror på åderbråck gör vi en ultraljudsundersökning för att kartlägga dina kärl och hitta underliggande orsak till dina åderbråck. Detta är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda dig rätt och varaktig behandling. 
  • När orsaken till dina åderbråck är fastställd, hittar vi en tid som passar dig för behandling. Vid omfattande sjukdom kan två behandlingstillfällen vara nödvändiga.
  • På operationsdagen anmäler du dig i receptionen och träffar därefter den sjuksköterska som tar hand om dig under hela förloppet. Sjuksköterskan visar dig till omklädningsrummet där du tilldelas ett låst skåp för dina kläder och andra personliga tillhörigheter. Du byter om till rock och tofflor och om du önskar får du lugnande tablett och smärtlindring. Inne i omklädningsrummet träffar du din kirurg som markerar dina åderbråck med tuschpenna. Din sjuksköterska visar dig sedan in till operationssalen där du lägger dig på operationsbordet och förbereds inför operationen. Du kommer att vara vaken under ingreppet som oftast tar mellan 30 och 60 minuter. När operationen avslutas lägger vi om det opererade benet och du går åter till omklädningsrummet där du vilar en stund i en skön fåtölj. Efter ca 20–30 minuter kan du byta om till dina egna kläder och återvända till hemmet. Du får kirurgens telefonnummer och kan alltid kontakta denne vid behov, även på icke kontorstid. Nästa vardag ringer vi upp dig för efterhörande kontroll. Om operationen är utförd på uppdrag av Region Skåne erbjuder vi dig en kontrollundersökning om 6–12 månader.
  • Vid behandlingen får du möjligen lugnande/smärtstillande mediciner och därför ska du inte köra bil eller cykla hem. För övrigt ska du röra dig som vanligt och du kan återvända till ditt arbete 1-2 dagar efter operationen. Du ska använda stödstrumpor i åtminstone 1 vecka och under tiden ska du göra uppehåll i din träning. Stödstrumpor finns att köpa i apotek eller i sjukvårdsaffär.
  • Du behöver inte fasta inför behandlingen! Får du förhinder ska du kontakta oss i god tid för ombokning.