Vårdgivare

Från och med 1. oktober 2016 har Åderbråckscentrum landstingsavtal med Region Skåne. Uppdraget är att tillgodose behovet av förutredning, behandling och uppföljning av patienter med åderbråck på benen i hela regionen. Offentligt finansierat vård gäller för patienter som faller under CEAP klassifikation C4-C6 (se nedan). I enstaka fall har patienter i kategori C3 rätt till kostnadsfri behandling om medicinsk indikation föreligger. Patienter i alla CEAP kategorier är välkomna på konsultation.

Om du som vårdgivare misstänker att patienten inte uppfyller kraven för offentligt finansierat vård,  bokar patienten enklast tid själv via tidsbokningen på hemsidan eller via telefon. Detta minskar onödig remisshantering men utesluter inte patienten från kostnadsfri behandling om vi bedömer att medicinsk indikation föreligger. 

Remisser skickas till:

Åderbråckscentrum
Betonggatan 12
216 47 Limhamn

Tel: 010-140 10 20
e-post: kontakt@aderbrackscentrum.se

CEAP Klassificering av vensjukdomar

C1 Ådernät

C2 Åderbråck

C3 Bensvullnad

C4 Hudförändringar

C5 Läkt bensår

C6 Aktivt bensår