Vårdgivare

Sedan 1. oktober 2016 har Åderbråckscentrum landstingsavtal med Region Skåne.
Uppdraget är att tillgodose behovet av undersökning, behandling och uppföljning av patienter med åderbråck på benen i hela regionen. Offentligt finansierat vård gäller för patienter som har besvär från åderbråcken och som har verifierad reflux i ytliga venstammar på duplex. Offentlig behandling innefattar inga kosmetiska ingrepp, så som borttagning av alla synliga åderbråck. Kosmetisk komplettering kan göras i direkt anslutning till offentlig behandling till självkostnadspris om patienten så önskar. Duplexundersökning görs vid mottagningsbesöket på Åderbråckscentrum varför remiss till klinisk fysiologi är onödig vid stark misstanke om venös orsak till patientens besvär. Patienter i alla CEAP kategorier är välkomna på konsultation. Patienter i CEAP klass 4-6 samt patienter med spontana blödningar prioriteras vid remissbedömning.

Om du som vårdgivare misstänker att patienten inte uppfyller kraven för offentligt finansierat vård,  bokar patienten enklast tid själv via BOKA TID knappen på hemsidan eller via telefon. Detta minskar onödig remisshantering men utesluter inte patienten från kostnadsfri behandling om vi bedömer att medicinsk indikation föreligger.

Remisser skickas till:

Åderbråckscentrum
Betonggatan 12
216 47 Limhamn

Tel: 010-140 10 20
e-post: kontakt@aderbrackscentrum.se

CEAP Klassificering av vensjukdomar

C1 Ådernät

C2 Åderbråck

C3 Bensvullnad

C4 Hudförändringar

C5 Läkt bensår

C6 Aktivt bensår