Online konsultation

På Åderbråckscentrum erbjuder vi online konsultation. Fyll i formuläret nedan och bifoga upp till 3 bilder av dina åderbråck för preliminär bedömning av kärlkirurg. Observera att du kan skicka informationen anonymt. Vi återkommer via e-post inom 48 timmar med behandlings- och kostnadsförslag. Om du använder detta alternativ kan läkarundersökning, ultraljud och behandling göras vid ett och samma tillfälle vilket lämpar sig särskilt bra för patienter bosatta utanför Region Skåne.  Om du använder formuläret accepterar du att informationen som du lämnar sparas tillfälligt och raderas direkt efter vår bedömning.