Åderbråck Lund – Åderbråckscentrum

Söker ni efter en klinik som genomför operationer på åderbråck Lund? Vi hjälper er! Benägenheten att utveckla åderbråck är ärftlig och sjukdomen kan förekomma hos män och kvinnor. Åderbråck uppstår genom förhöjt tryck i den venösa cirkulationen som återtransporterar syrefattigt blod från benen till hjärtat. Den bakomliggande orsaken är skador i venkärlens klaffar som normalt förhindrar blodet från att rinna nedåt. Orsaken är fortfarande okänd men upp till 30% av alla vuxna lider av åderbråck. Åderbråck kan synas som stora vidgade vener i underhuden men även som mindre spindelnätliknande kärlområden (ådernät). Detta kan alltså vara bra att åtgärda så fort som möjligt.

Hos de flesta patienter uppstår sjukdomen i en av två ytliga huvudstammar – den som löper från inre fotknölen till ljumsken (vena saphena magna) eller den som löper på baksidan av underbenet (vena saphena parva). I båda fallen är de synliga åderbråcken oftast lokaliserade till underbenet. I enstaka fall kan orsaken vara skada på djupa vener efter genomgången blodpropp (djup ventrombos).

För de flesta är sjukdomen endast kosmetiskt besvärande men lindriga symptom så som tyngdkänsla, bensvullnad och klåda är vanliga. Obehandlade åderbråck Lund kan med tiden leda till bestående hudförändringar och i vissa fall till svårläkta bensår. Eftersom sjukdomen är mycket vanlig och i flesta fall helt ofarlig behandlas endast patienter med hudförändringar eller bensår inom den offentliga sjukvården. Åderbråck Lund kan behandlas på vår klinik i Malmö eller på vår sammarbetspartnes klinik i Helsingborg.

Endast ytliga vener kan behandlas framgångsrikt och därför är kartläggning av underliggande orsak med ultraljud av stor vikt för att uppnå bästa resultat och för att ni ska bli nöjda med arbetet som görs.

Om dina åderbråck besvärar dig rekommenderar vi att du besöker oss för en konsultation av åderbråck Lund. Du kan enkelt boka genom vår hemsida så löser vi en tid för er.

Ring oss

040-6020770

Mejla oss

kontakt@aderbrackscentrum.se

Adress

Betonggatan 12, Limhamn